Image

KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych to rejestr, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie elektronicznym. System jest bezpłatny.  Powstał na podstawie ustawy z dnia 6.12.2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i zastąpił Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także planowany wcześniej Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Ten krajowy rejestr długów jest odpowiedzią na obowiązek nałożony na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.5.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Nakazuje ono utworzenie i prowadzenie przynajmniej jednego rejestru, w którym ogłaszane będą informacje o postępowaniach upadłościowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.