Image

Według danych KRD w drugiej połowie 2022 r. upadłość konsumencką orzeczono wobec 2504 kobiet i 2771 mężczyzn, wpisanych do rejestru. Panowie mieli nieco więcej zobowiązań niż panie – 8751 wobec 7867. Mężczyźni pozostawili ponad 133 mln zł, a kobiety 97 mln zł nieuregulowanych zobowiązań finansowych.

 

Załamanie w liczbie ogłoszeń nie jest dziełem przypadku. Wskazano na łamach Bankier.pl, iż istotną rolę odegrało wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych. W grudniu 2021 r. zmieniły się procedury określające zasady wnioskowania i prowadzenia procesu upadłościowego. Aplikacja składana jest obecnie przez KRZ, a korespondencja z sądem także prowadzona jest w postaci elektronicznej. Dla części wnioskujących problemem okazała się bariera technologiczna.

Możliwość komentowania została wyłączona.